Vi vill stärka samverkan inom innovationssystemet
i Halland!

Små och medelstora företag i Halland behöver få möjlighet att bli mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga. För att de ska kunna utvecklas åt det hållet behöver många stärka sin innovationsförmåga och anpassa sina material, produkter, värdekedjor och affärsmodeller till en cirkulär ekonomi.

Vår ambition är att hitta ett sätta att stärka samverkan
inom innovationssystemet i Halland. 

Speed Up Arena

Just nu pågår förstudien Speed Up Arena som fokuserar på att stärka samverkan inom innovationssystemet i Halland för att öka regionens och de små och medelstora företagens förmåga att driva utvecklings- och innovationsprojekt inom regionens smarta specialiseringsområden med fokus på hållbara material.

Vårt övergripande mål är att accelerera Hallands gröna omställning genom att främja användningen av hållbara material och cirkulära lösningar. Vi har identifierat att för att SMF ska bli mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga behöver de stärka sin innovationsförmåga och anpassa sina material, produkter, värdekedjor och affärsmodeller till en cirkulär ekonomi.

Tyvärr saknar de i stor utsträckning den kompetens och de resurser som krävs för att navigera i de komplexa offentliga stödsystemen. Därför är det av strategisk betydelse att etablera en sammanhållen stödstruktur som kan erbjuda dem nödvändigt stöd.

Projektet pågår till och med den 17 januari 2024 och finansieras av Tillväxtverket och Region Halland.

Masterclass: "Innovation i samverkan

Hållbarhetsdagen i Halland 2023 


Under masterclassen diskuterades hur vi tillsammans kan accelerera omställningen. Hur kan vi som region stärka
samverkan mellan näringsliv, de företagsfrämjande aktörerna och den offentliga sektorn för att klara att vara konkurrenskraftiga i en tid som kräver nya lösningar?


Är du intresserad av Speed Up Arena?

Kontakta oss så berättar vi mer om förstudien
Namn E-post Meddelande Jag accepterar integritetspolicyn Skicka in


Kontaktpersoner


Projekt fakta
Speed Up Arena

Projektpartners: Coompanion Halland, The Loop Factory​, EMC och TEK Kompetens
Kontaktperson: Kajsa Vik, Projektledare Speed Up Arena
Projekttid: 04/2023 – 01/2024
Finansiärer: Tillväxtverket och Region Halland